Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Какво се очаква от длъжностното лице по контрол на качеството в строителството

      Длъжността по контрол на качеството е много отговорна и това може лесно да се каже от самото й наименование. Не е трудно за всеки да разбере, че качеството е от много голямо значение за изпълнението на която и да е работа. Съответно и неговият контрол също е от значение, защото когато веднъж нещата излязат от рамките на нормалното трудно се възвръща доверието и желанието на други фирми да работят съвместно. Затова контролът на качеството трябва да е строг, а хората, които се грижат за него, отговорни и подготвени.

      Накратко какви са ключовите задължения на лицето по контрол на качеството, които ежедневно или периодично трябва да спазва и да следи. Естествено както може да се очаква това е следенето на качеството на влаганите материали в строителството и производството, ако има такова. Как се осъществява това? На първо място чрез спазването на ясно установени критерии, които са зададени на много по-високо ниво и които длъжностното лице по контрол на качеството познава и прилага. За всеки отделен вложен материал критериите се различават. Някои дори важат за цяла Европа, не само конкретно за условията в България. Какъвто и да е случая, длъжностното лице трябва да може и се справя с тях.

      Лицето по контрол на качеството има и много важни документални функции. Още при първоначалното вписване в браншовата камара на строителите, всяка една фирма трябва да посочи такова лице, което и освен всичко друго да има сключен договор. Без тези споменати условия фирмата не може да се надява на регистрация, а всички ангажирани в този бизнес знаят колко важно е това членство всъщност.

      Като изключим браншовите организации на строителите, самия бизнес сериозно може да пострада от липсата или забавянето на назначаването на лице по контрол на качеството. Това е така, защото няма никаква възможност да вземете участие в търг за поръчка, ако нямате действащо такова лице във фирмата.

       Оставяйки настрани чисто документалните изисквания, трябва да се знае, че контрола на качеството е и дейност по инициатива. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да следи и въвежда и нови материали, които да се оценяват по нови критерии, постоянно да обновява всичко, с което да се работи, и да дава по-добри предложения относно организацията на работа и влаганите материали. Това е цял цикъл от дейности, всеки зависим от предишния и най-вече голяма отговорност в дейностите всеки ден, резултатите от които са видими дълги години.