Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Как длъжностното лице по бзр може да премине онлайн обучение

     Длъжностното лице по БЗР е човекът, който най-често ръководи и координира всички процеси във фирмата. И не просто самата работа, а най-вече частта от нея, която е свързана с безопасността и здравето на труда и работното място. Това е и значението на съкращението, което се съдържа в името на тази длъжност. БЗР означава безопасност и здраве на труда. Най-общо може да кажем, че това е координационна дейност, но това определение в никакъв случай не обхваща всичко, което се изисква от един такова длъжностно лице. 

     Обучението не изисква дълго време и не е обременяващо. Особено за хора, които имат предишен опит и подходящо образование, то е полезна допълнителна информация, но в никакъв случай трудно. Ако пък искате още повече да улесните лицето или лицата, които искате да обучите на ЗБУТ, запишете ги в онлайн курс. Това значително ще улесни процеса на обучение, а и вашата задача като работодател, в случая организатор на цялото обучение. Улесненията за записване на такъв курс за големи. Тъй като самото обучение е онлайн и запиването в почти всички случаи е през интернет с специална форма от сайта на школата. Намерете тази форма или начина, по който да се запишете, ако има някакъв друг такъв, за да можете да въведете данните на своя служител или служители, които искате да включите в обучението по ЗБУТ. Скоро след като регистрацията е одобрена и парите за курса постъпят по сметката на школата, ще получите имейл с потребителско има и парола за достъп до материалите за подготовка.

     От тук насетне от всеки индивидуално зависи какво темпо на обучение и подготовка ще наложи за себе си и кога ще успее да завърши курса. Естествено всеки работодател има правото да наложи някакви изисквания, за да не позволи да се проточи твърде дълго целия процес. Ако желаете все пак да контролирате процеса на обучение и времетраенето му, може да го направите не толкова явно. Платете за ограничен достъп до материалите, като след изтичането на съответния срок потребителското име и парола вече не са активни. Така ще можете да установите някакъв очакван период за завършване на обучението.

     Това е един от най-лесните и бързи начини да проведете обучение на длъжностното лице по безопасност и здраве на труда. Така ще дадете достатъчно свобода на служителите, които ще обучавате, и все пак няма да губите контрол върху процеса, който пряко засяга работния процес и фирмата, която управлявате.