Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР в строителството

Дистанционен курс по БЗР за Длъжностно лице в строителството

Предимства на онлайн обучението на длъжностно лице по БЗР в строителството

     Преди да се захванете с обучението на длъжностното лице по БЗР, е хубаво накратко да се запознаете с особеностите на работата, за да се ориентирате какъв тип човек да търсите. Тъй като говорим за строителна и предимно такава дейност, добре би било лицето да е навлязло в работата от дълго време и да познава всички монтажни процеси в дълбочина. Така логично се насочваме към технически грамотен служител. Нужно е той да има базови, а и не само инженерни знания, които да е прилагал успешно в годините на практика. Трудно се намират добри специалисти, които да са отговорни и същевременно да могат да обхващат нещата във всички техни аспекти. Хубавото в случая е, че ако намерите такова лице, без проблеми ще можете да го ориентирате към провеждането на онлайн курс. Защо казваме това? Ами защото всеки инженер работи с приложен софтуер по специалността, което от своя страна гарантира минимума от знания, за да се справи с изискванията на онлайн обучението. Материалите и тяхното управление няма да е проблем за такова лице. Иначе от друга страна липсата на компютърна грамотност би било голям препъни камък за участието в онлайн обучение

       Посочването на предимствата на онлайн обучението е лесно. На първо и основно място е голямата икономия на ресурси като време и средства – основни показатели за успешен бизнес. И ако средствата са възстановяеми, макар и трудно, то времето не може да се набави с цената на нищо. Затова курсът онлайн предлага време, което може да разпределите според темпото си на работа и методите на учене. Крайният резултат е в ръцете само на обучаващият се и е функция само на неговата мотивация да завърши по-бързо, за да се впусне в ежедневните си задължения. Безспорно достъпът до материали е и много по-широк. Никой не ви ограничава да ползвате само основните лекции. Има десетки линкове, които ще ви отведат към свързани нормативни бази и практически ситуации. Освен дадените ви линкове, може да намерите и сами нещо допълнително. И още при онлайн обучението разстоянието не е от значение и не е фактор, с който да се съобразявате или от който да се притеснявате. Там всички са равни – и тези от малкия град и тези от големия. Ако имате проблем с материали, никой няма да разбере колко пъти сте повторили лекцията, за да го разрешите. Не липсва и личен контакт. В желана от вас форма може да получите няколко на брой безплатни консултации от специалист в сферата. 

Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Какво се очаква от длъжностното лице по контрол на качеството в строителството

      Длъжността по контрол на качеството е много отговорна и това може лесно да се каже от самото й наименование. Не е трудно за всеки да разбере, че качеството е от много голямо значение за изпълнението на която и да е работа. Съответно и неговият контрол също е от значение, защото когато веднъж нещата излязат от рамките на нормалното трудно се възвръща доверието и желанието на други фирми да работят съвместно. Затова контролът на качеството трябва да е строг, а хората, които се грижат за него, отговорни и подготвени.

      Накратко какви са ключовите задължения на лицето по контрол на качеството, които ежедневно или периодично трябва да спазва и да следи. Естествено както може да се очаква това е следенето на качеството на влаганите материали в строителството и производството, ако има такова. Как се осъществява това? На първо място чрез спазването на ясно установени критерии, които са зададени на много по-високо ниво и които длъжностното лице по контрол на качеството познава и прилага. За всеки отделен вложен материал критериите се различават. Някои дори важат за цяла Европа, не само конкретно за условията в България. Какъвто и да е случая, длъжностното лице трябва да може и се справя с тях.

      Лицето по контрол на качеството има и много важни документални функции. Още при първоначалното вписване в браншовата камара на строителите, всяка една фирма трябва да посочи такова лице, което и освен всичко друго да има сключен договор. Без тези споменати условия фирмата не може да се надява на регистрация, а всички ангажирани в този бизнес знаят колко важно е това членство всъщност.

      Като изключим браншовите организации на строителите, самия бизнес сериозно може да пострада от липсата или забавянето на назначаването на лице по контрол на качеството. Това е така, защото няма никаква възможност да вземете участие в търг за поръчка, ако нямате действащо такова лице във фирмата.

       Оставяйки настрани чисто документалните изисквания, трябва да се знае, че контрола на качеството е и дейност по инициатива. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да следи и въвежда и нови материали, които да се оценяват по нови критерии, постоянно да обновява всичко, с което да се работи, и да дава по-добри предложения относно организацията на работа и влаганите материали. Това е цял цикъл от дейности, всеки зависим от предишния и най-вече голяма отговорност в дейностите всеки ден, резултатите от които са видими дълги години.